Реклама

JAR Computers

Argus Computers

Computers BG

MOST Computers

Stealtech Computers

VOODOO Computers

За реклама
Общи условия
 Доколкото "Компютърс и софтуер"ООД не е фирма, чиято дейност е рекламната, в тази секция ще Ви осведомим за общите условия за рекламиране при нас, подчинено на принципа на взаимната размяна на реклами.
Ако
  • имате интернет пространство
  • предметът на дейност на фирмата Ви е свързан с компютърната техника
  • желаете да помогнете за популяризирането на комптърните технологии,
обадете ни се или ни пишете, за да уточним детайлите.

тел.: 054 831 731